ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ €40 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ €60

SHOPPING CARD

How it works

It is quite simple. Shopping from any Noelia physical store, present your Shopping Card to the cashier at the time of your purchase and automatically add points to your card based on your current purchase. The total number of points acquired can be redeemed alone or with the combination of cash. The total number of points acquired can be redeemed on various products. The total number of points you have in your card account will be printed on your receipt, every time you make a purchase. 

Redemption Policy

Points can be redeemed on products from all Collections. Points cannot be redeemed on gift vouchers. Points have a two-year duration period from the date of collection.

How to accumulate Points

Every €1 of purchases adds 1 point to the account of the Shopping Card holder.The following table shows the value of the product according to the points added in your account:

Step1                                                         Step2

Points 150 - 250 - 300 - 400 - 500  |501+ then every 60

Euro     €5    €10    €25   €40   €55   |                       +€5

 

 *Points cannot be redeemed during sale periods and on special offers. 

Πως δουλεύει

Αγοράστε από το φυσικό κατάστημα Noelia, παρουσιάστε την κάρτα αγορών σας στο ταμείο κατά τη στιγμή της αγοράς σας και προσθέστε αυτόματα σημεία στην κάρτα σας με βάση την τρέχουσα αγορά σας. Ο συνολικός αριθμός των πόντων που που αποκτήθηκαν μπορεί να εξαργυρωθεί μόνη της ή με το συνδυασμό μετρητών. Ο συνολικός αριθμός των πόντων που αποκτήθηκαν μπορεί να εξαργυρωθεί σε διάφορα προϊόντα. Ο συνολικός αριθμός των πόντων που έχετε στο λογαριασμό της κάρτας σας θα εκτυπώνεται στην απόδειξή σας, κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά. 

Πολιτική Εξαγοράς

Οι βαθμοί μπορούν να εξαργυρωθούν σε προϊόντα από όλες τις Συλλογές. Οι βαθμοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε δωροεπιταγές ή χρήματα. Οι βαθμοί έχουν διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία συλλογής.

Πως να συγκεντρώνετε βαθμούς

Κάθε 1€ αγορών προσθέτει 1 βαθμό στο λογαριασμό του κατόχου της κάρτας παροχών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αξία του προϊόντος σύμφωνα με τα σημεία που προστέθηκαν στο λογαριασμό σας:

* Οι βαθμοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή στις ειδικές προσφορές..